Fümigasyon Uygulamaları

 

 

 FÜMİGASYON TEKNİKLERİ

 1. Vakum Fümigasyonu
 1. Sabit Vakum Tesisi
 2. Seyyar Vakum Tesisi
 1. Atmosferik Fümigasyon
 1. Gaz geçirmez çadır altında fümigasyon
 2. Gaz odalarında fümigasyon
 3. Gemi anbarları Vapon ve Konteynırlarda fümigasyon
 4. Hububat Silahlarında Fümigasyon
 5. Değirmen Fümigasyonu
 6. Bina Fümigasyonu
 7. Toprak Fümigasyonu
 8. Gazlama Bidonlarında Fügimasyon

Fümigasyon uygulamaları konusunda uzmanlık eğitimi almış fümigasyon operatörü belgesi olan 2 Ziraat mühendisimiz tarafından yapılıp belgelendirilmektedir.
Ürünlerinize uluslar arası geçerliliğe sahip belge verilmektedir.

FÜMİGASYON UYGULAMASI
Fümigasyon 20. YY dan beri tarımsal ürünlerdeki zararlılara ve hastalıklara karşı kullanılan kimyasal savaştır. Fümigasyon Latince fumus, gaz, duman kelimesi ile Apare etmek
kelimesinin birleşmesiyle meydana gelen FÜMİGATUS kelimesinin Türkçeye intikal etmiş şeklidir.
 FÜMİGATE : Gazlamak, Dumanlamak demektir.
Kapalı özel hazırlanmış ortamda, belli bir sıcaklıkta ve sürede gaz halinde kimyasal madde (Fumigant) kullanarak her türlü biyolojik dönemdeki böcekleri, hastalık ve zararlı etmenleri öldürme işlemine Fümigasyon denir.
Fümigasyon insektisit, Rodentisit, Fungusit Akarisit ve Herbisitlerle mücadelenin imkansız olduğu durumlarda başvurulan en son çaredir.
FÜMİGASYON AVANTAJLARI

 1. Hastalık ve zararlılarla bulaşık olan ürüne direkt tatbik ediliyor olması
 2. Difüzyon gücü nedeniyle üründe uç noktalara kadar temas edip homojen dağılma imkanı bulur
 3. Gaz halinde uygulandığı için uçup gider üründe kalıntı bırakmaz
 4. Kısa sürede büyük miktarlarda ürüne uygulanır
 5. Zararlıların tüm biyolojik dönemlerine ( Larva pupa, nimf, ergin ) etkilidir.
 6. Bakteri, virüs, mantar vb. tüm mikropları ve mikroorganizmaları öldürür.

Fümigasyon uygulaması uzman olmayan mühendisler tarafından yapılmazsa insanların ve uygulamayı yapan kişinin ölümüne, canlı bitkilerde bozulmalara, materyallerde aşındırıcı etkilere, elektronik eşyalarda ve elektrik sisteminde erimelere, yangınlara ve ürünlerde kalıntılara neden olabilir.

 

Haşere Kontrolü Çeşitleri

Diğer Hizmetlerimiz